Trang chủ » Mạch điện tử lý thú

Đồng hồ led V3(6 Led hiển thị ) – Clock Led V3 (6 Led Display)

Đồng hồ led V3(6 Led hiển thị ) – Clock Led V3 (6 Led Display)

Đồng hồ led V3(10 Led hiển thị ) – Clock Led V3 (10 Led Display)

Đồng hồ led V3(10 Led hiển thị ) – Clock Led V3 (10 Led Display)

Thử nghiệm gang tay thông minh

Thử nghiệm gang tay thông minh

Led cube 8x8x8 version 2011

Led cube 8x8x8 version 2011

Đồng hồ led

Đồng hồ led

Led cube sử dụng 74HC595

Led cube sử dụng 74HC595

Quà tặng Kool từ led matrix

Quà tặng Kool từ led matrix

Led cube 5x5x5

Led cube 5x5x5

Led trái tim ver 3.0.5

Led trái tim ver 3.0.5

Led trai tim ver 2.0.3

Led trai tim ver 2.0.3