Trang chủ » Điện tử cơ bản » Mạch cơ bản

Mạch khuyếch đại

Mạch khuyếch đại

Ghép nối mạch Darlington bằng 2 Transistor

Ghép nối mạch Darlington bằng 2 Transistor

Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Nguyên lý hoạt động của IC 555

Nguyên lý hoạt động của IC 555