Trang chủ » Điện tử cơ bản

Điện trở

Điện trở

Cách xác định hình dạng ,ký hiệu, chân các transistor thực tế

Cách xác định hình dạng ,ký hiệu, chân các transistor thực tế

Cách làm mạch in

Cách làm mạch in

Quang trở – Ứng dụng của quang trở

Quang trở – Ứng dụng của quang trở

Ghép nối mạch Darlington bằng 2 Transistor

Ghép nối mạch Darlington bằng 2 Transistor

Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Mạch dao động đa hài  dùng 2 Transistor

Mạch dao động đa hài  dùng 2 Transistor

Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Nguyên lý hoạt động của IC 555

Nguyên lý hoạt động của IC 555

Thiết kế mạch đồng hồ sử dụng các ic số

Thiết kế mạch đồng hồ sử dụng các ic số