5-Band Graphic Equalizer

5-Band Graphic Equalizer

Audio VU meter 9 leds

Audio VU meter 9 leds

Mạch khuếch đại Micro dùng OPAM – 741

Mạch khuếch đại Micro dùng OPAM – 741

Mạch khuếch đại TDA 7294

Mạch khuếch đại TDA 7294

Nhập môn về loa

Nhập môn về loa

Phân tích mạch khuyếch đại âm thanh cơ bản dùng BJT

Phân tích mạch khuyếch đại âm thanh cơ bản dùng BJT

Hifi Preamplifier

Hifi Preamplifier

2N3055 Power Amplifier

2N3055 Power Amplifier

Tổng hợp các sơ đồ âm ly công suất

Tổng hợp các sơ đồ âm ly công suất

Âm ly streo dùng LA440

Âm ly streo dùng LA440