Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Trong mạch điện, giả sử ta cần điện áp 6V từ nguồn cung cấp 9v, ta phải sử dụng đến cầu chia áp.

Ở hình trên, khi 2 điện trở đều bằng 1K, thì điện áp lấy ra ở giữa 2 điện trở sẽ là 4.5v.

Trường hợp khác, giả sử giá trị điện trở là 2K và 1K, điện áp ở điểm giữa 2 điện trở sẽ là 6v, được xác định bằng công thức sau:

V = supply voltage x R2/R1+R2

V= 9v x 2000

1000+2000

v = 9v x (2000/3000 ohms)

V = 9v x 0.6666666 ohms

V = 6v

Cách tính khác

1. Cộng tổng trở 1K + 2K = 3K

2. Chia điện áp cho tổng trở 9v/3k (is the same as 9/3) = 3

3. Lấy trị điện trở lớn hơn nhân với trị thu được ở bước 2 2k x 3 = 6v

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb