Đo nhiệt độ sử dụng cảm biến LM35

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu IC chuyển đổi tương tự -số ADC0804, hôm nay chúng ta sẽ đi vào ứng dụng đo nhiệt độ sử dụng IC này . Ứng dụng này sử dụng cảm biến LM35, một cảm biến rất thông dụng khoảng đo từ -55 đến 150V.

Biết thêm về cảm biến này xem datasheet

Mạch mô phỏng :

Code :

#include "reg52.h"
#include "LCDset.c"
#include "stdio.h"
unsigned long x;
sbit WR_ADC = P3^4;
sbit RD_ADC = P3^5;
sbit INTR_ADC = P3^3;
unsigned long volt;
void chuyendoi()
{
WR_ADC = 0;
delay_short();
WR_ADC = 1;
while (!INTR_ADC);
x=P0;
volt = x;
}
void main(){
setting();
ghi_lenh(0x01);
ghi_lenh(0x80);
ghi_chuoi("http://");
ghi_lenh(0xc0);
ghi_chuoi("machdientu.net");
delay(100);
ghi_lenh(0x01);
ghi_chuoi("Nhiet do la: ");
RD_ADC = 0;
WR_ADC = 0;
INTR_ADC = 1;
delay(10);
P0 = 0xff;
while(1){
ghi_lenh(0x80+9);
chuyendoi();
ghi_lenh(0xc0);
ghi_lenh(0x0c);
ghi_so_nguyen(volt);
ghi_lenh(0xc0+3);
ghi_nhanh_chuoi("oC ");
}
}

Download code+ mô phỏng : http://www.mediafire.com/?zpkp78frv1gjra6

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb