Học CodeVision AVR qua video hướng dẫn

CodeVisionAVR là trình biên dịch cho dòng vi điều khiển avr thông dụng nhất hiện nay . Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần mềm này thông qua một số video hướng dẫn dưới đây.
Đầu tiên là các bạn download phần mềm theo đường dẫn sau : http://www.mediafire.com/?rcdkaoxj8ca

+Cài đặt CodeVision:

+Board thí nghiệm AVR ATMEGA8 với Protues:

+Ví dụ 1:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/qjfyyk4omq2/vdt8.rar

+Ví dụ 2:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/nm1yfwdxz44/vdt11.rar

+Ví dụ 3:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/ydkq3wwtyyo/vdt25.rar

+Ví dụ 4:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/onmjncmoaol/vdt27.rar

+Ví dụ 5,6,7:

Code kham khảo:
http://www.mediafire.com/file/l1jzwynimam/vd37.rar
http://www.mediafire.com/file/3jjzmykmixm/vdt44.rar
http://www.mediafire.com/file/m4gzzo12myy/vdt77.rar

+ Chương trình in “hello world”

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/2dtmd2gjxgz/vd hello.rar

+Chương trình putchar() và getchar()

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/j22mlmj2doy/vd putchar_getchar.rar

+Chương trình chớp tắt led

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/j22mlmj2doy/vd putchar_getchar.rar

+ví dụ 1 điểm sáng dịch trên 8 leds:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/zzmj3nm0vmr/vd_8leds_1diemdich.rar

+ví dụ sáng dần trên 8 leds:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/24but0zmrea/vd_8leds_sangdan.rar

+Ví dụ led blinky dùng Timer0

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/stoys7zyasx/Led_Blinky_Timer0.rar

+ví dụ về counter dùng timer0:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/noqzlmi3kmi/counter_terminal_timer0.rar

+ví dụ điều khiển 6leds dùng 3 I/Os:

+ví dụ giao tiếp IC 74HC595:

+ví dụ INT0:

Code kham khảo: http://www.mediafire.com/file/gwymzmyjcok/INT0.rar

+Nạp chip dùng AVR910 :

+Tài liệu kham khảo dùng PWM của AVR để điều khiển RC Servo :
http://www.mediafire.com/file/gmjznimkkdy/Generating PWM signals using Timers in the ATMega chip.rar
Ví dụ mẫu:
http://www.mediafire.com/file/ziulwzdqwrj/rc servo.rar

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb