Mạch đếm từ 00 đến 99 dùng vi điều khiển

Với các bạn mới làm quen với VĐK những ví dụ đầu tiên không thể thiếu là mạch đếm lên xuống . Ở bài này mình giới thiệu mạch đếm đơn giản từ 00 đến 99 dùng vđk 8051 . HI vọng sẽ giúp ích cho các bạn mới học .

Code :


#include"reg52.h"
//================
sbit Led1 = P3^1;
sbit Led2 = P3^0;
//=================
unsigned char
M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int a,b,c,d,k;
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i;
for(i=0;i }
//=================
void main()
{
while(1)
{
for(k=0;k {
a=k/10;
b=k%10;
for(c=0;c {
Led1=1; //led dau tien sang
P2=M[a];
delay(50);
Led1=0;
P2=0xff;//xoa du lieu
Led2=1; //led 2 sang
P2=M[b];
delay(50);
Led2=0;
P2=0xff;//xoa du lieu
}
}
}
}

Từ ví dụ này các bạn hãy chỉnh sửa code cho mạch đếm lên hoặc đếm xuống từ 0000 đến 9999 nha !

Download file tham khảo:http://www.mediafire.com/?tw436ve4e3r5j5u

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb