Sổ Tay Tra Cứu IC số TTL Họ 74XX Thông Dụng

74ls00 Cổng NAND với 2 đầu vào

74ls04 Cổng NOT

74ls06 Cổng NOT với cực thu hở

74ls08 Cổng AND với 2 ngõ vào

74ls10 Cổng NAND với 3 ngõ vào

74ls13 Cổng NOT với 3 ngõ vào

74ls11 Cổng AND với 3 ngõ vào

74ls14 Cổng NOT với 6 ngõ vào

74ls12 Cổng NAND với 3 ngõ vào cực thu hở

74ls21 Cổng AND với 4 ngõ vào

74ls22 Cổng NAND với 4 ngõ vào cực thu hở

74ls25 Cổng NOR với 4 ngõ vào

74ls27 Cổng NOR với 3 ngõ vào

74ls30 Cổng NAND với 8 ngõ vào

74ls32 Cổng OR với 2 ngõ vào

74ls33 Cổng NOR với 2 ngõ v ào . Cực thu hở

74ls42 Giải mã từ 1 đến 10

74ls45 Giải mã BCD sang thập phân

74ls47 Giải mã BCD sang LED 7 thanh

74ls90 Đếm nhị phân đồng bộ thuận với Kd = 10

74ls92 Đếm nhị phân đồng bộ thuận với Kd = 12

74ls93 Đếm nhị phân đồng bộ thuận với Kd = 16

74ls121 Bộ đa hài 1 xung

74ls154 Giải mã 4 vào –> 16 ra

74ls138 Giải mã 3 vào –> 8 ra

74ls192 Đếm mã BCD lên xuống với Kd = 10

74ls193 Đếm nhị phân đồng bộ 8 bít

74ls237 Bộ phân kênh : 3 –>8

74ls374 Trigio – D . Với 8 chốt điều chỉnh

74ls390 Bộ đếm 10. Chia 2 và chia 5.

74ls107 FipFlop – JK

74ls175 FipFlop – D

74ls289 Định vị 8 bít

74ls279 Chốt RS

74ls164 Thanh ghi 8 bit vào nối tiếp ra song song

74ls166 Thanh ghi 8 bít vào song song ra nối tiếp

74ls273 Thanh ghi 8 bit

74ls150 Dồn kênh : 16 –>1

74ls151 Dồn kênh : 16 –>1

74ls153 Dồn kênh : 2 –>1

74ls157 Dồn kênh : 4 –>2

74ls158 Dồn kênh : 2 –>1

74ls160 Đếm mã BCD

74ls162 Đếm mã BCD

74ls161 Đếm mã nhị phân – 4 bit

74ls163 Đếm mã nhị phân – 4 bit

74ls155 Giải mã từ 2 –> 4

74ls156 Giải mã từ 2 –> 4

74ls167 Giải mã từ 2 –> 4

74ls139 Giải mã từ 2 –> 4

74ls145 Giải mã BCD sang thập phân

74ls185

74ls147 Mã hóa ưu tiên từ 10 –> 4

74ls148 Mã hóa ưu tiên từ 10 –> 4

74ls125 Bộ đệm 3 trạng thái

74ls126 Bộ đệm 3 trạng thái

74ls85 So sánh 2 số nhị phân 8 bít

74ls181 Phép tính số học

74ls74 Trigio – D

74ls76 Tri \gio – JK

74ls01 Cổng NAND với 4 đầu ra

74ls02 Cổng NOR với 4 đầu ra

74ls595 Thanh ghi 8 bit với chốt đầu ra

Từ khóa: ·
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb