Sử dụng phần mềm KeilC

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển , hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm KeilC biên dịch ra file .hex như thế nào .

Đầu tiên chúng ta khởi động phần mềm KeilC giao diện chính sẽ như sau:

Dể t ạo 1 project mớii chọn Project =>New project như sau:

tiếp sau đó chúng ta tiến hành lưu file project. tốt nhất bạn nên tạo 1 thư mục để chứa nó thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này.

Một cửa sổ mới hiện ra chúng ta tiến hành chọn chip. Ở đây chúng ta chon hãng sản xuất là Atmel .

Hiện ra một cửa sổ thông báo chúng ta chọn NO .

Để tạo 1 file code các bạn chọn File => New hoặc phím tắt Ctrl+N. Như sau:

Lưu file vừa tạo với đuôi .C hoặc .ASM tùy ngôn ngữ bạn viết là C hay ASM

Sau đó là bước add file .C vừa tạo vào trong project các bạn làm như sau :

Bây giờ tại trình soạn thảo các bạn viết nội dung code muốn lập trình sau đó ấn F7 để biên dịch :

Đây mới chỉ là bước biên dịch kiểm tra lỗi , để xuất file .hex ta làm như sau :

Bảng thông báo mới hiện ra chúng ta chọn tần số thạch anh , tab output nhớ tích vào create HEX file để tạo file .hex
sau đó ấn F7 để biên dịch lại .

Các bạn thực hành với đoạn code sau :


#include"reg52.h"//khai báo cho chương trình mình dùng thư viện của 8051
#define led P1_0//Led được nối với P1_0,chú ý viết hoa chữ "P"nhé
void delay(unsigned int ms)//hàm này tạo độ trễ thời gian, dơn vị là ms
{
unsigned int i;
unsigned char j;//khai báo kiểu "char"mỗi biến chỉ chiếm 1 byte
for(i=0;i

Thế là đã xong các bạn có thể mô phỏng bằng phần mềm Proteus

Từ khóa: ·
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb