Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Cầu chia áp – phân áp (Điện trở)

Trong mạch điện, giả sử ta cần điện áp 6V từ nguồn cung cấp 9v, ta phải sử dụng đến cầu chia áp. Ở hình trên, khi 2 điện trở đều bằng 1K, thì điện áp lấy ra ở giữa 2 điện trở sẽ là 4.5v. Trường hợp khác, giả sử giá trị điện trở […]