Mod vu-meter cho dàn loa vi tính

Mod vu-meter cho dàn loa vi tính

Mấy hôm rảnh rỗi mang quả loa vi tính micro lab 300 ra nghịch .Tháo phần mặt nhựa đằng trước ra thấy trống trải quá ý tưởng lóe ra tại sao không lắp thêm một dàn led nháy theo nhạc nhỉ ?? Thế là hì hục mất một buổi chế mạch nháy theo nhạc dùng […]