Đi ốt – Diode Toàn Tập

Đi ốt – Diode Toàn Tập

1 – Chất bán dẫn 1.1 – Chất bán dẫn là gì ? Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC mà ta đã thấy trong các thiết bị điện tử ngày nay. Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung […]