HiperTeminal for win7

HiperTeminal for win7

Windown 7 đã trở nên phổ biến với mọi người dùng nhưng k hiểu sao lại bỏ qua một tiện ích là phần mềm giao tiếp với cổng COM HiperTeminal . Đối với sinh viên nghành điện tử chắc ai cũng phải làm quen với tiện ích này trong phần giao tiếp với PC . […]