Hướng dẫn làm led cube 5x5x5 với 89s52

Hướng dẫn làm led cube 5x5x5 với 89s52

I, Cần nói qua một chút về led cube 5x5x5 cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của mạch : LED CUBE  được tạo thành từ 125 bóng LED, xếp thành 5 lớp, mỗi lớp 25 bóng. Điều đặt biệt là ta không dùng 125 mối nối để thắp sáng từng bóng mà thay vào […]