IC ghi dịch 74HC595

IC ghi dịch 74HC595

Bài hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một ic họ 74xx nữa rất thông dụng là 74HC595 . Hình dạng thực tế: 1, Chức năng : Là ic ghi dịch 8bit kết hợp chốt dữ liệu , đầu vào nối tiếp đầu ra song song . Chức năng: Thường dùng trong các mạch […]