Sử dụng LCD 16×2

Sử dụng LCD 16×2

Chào các bạn hôm nay mình chuyển sang bài điều khiển LCD 16X 2 nha ! Trông có vẻ phức tạp nhưng quét LCD có khi dễn hơn matrix rất nhiều . Chúng ta mới tìm hiểu LCD 8 bit đã , xuất 4 bit để sau. Chúng ta đi tìm hiểu một chút về […]