Demo led cube 8x8x8

Demo led cube 8x8x8

Sau 3 hôm cật lực hàn xì , cuối cùng đã có bản demo led cube 8x8x8 . Đầu tiên viết thử trên 89S52 , mình khuyên các bạn k nên làm ledcube với loại vdk này , thứ nhất trình biên dich k hỗ trợ mảng nhiều chiều tốt , đưa mảng [10][8] trình […]