Led trai tim ver 2.0.3

Led trai tim ver 2.0.3

Đây là phiên bản xây dựng ngày 16/09/2010 mục đích viết ra mang tính thương mại hóa. Bản này bao gồm hơn 80 hiệu ứng khác nhau . Sản phẩm bao gồm một khung ảnh lồng mạch led trái tim . Phần mạch được thiết kế đảm bảo vừa vặn với tất cả các loại […]