Phân tích mạch khuyếch đại âm thanh cơ bản dùng BJT

Phân tích mạch khuyếch đại âm thanh cơ bản dùng BJT

Tên mạch : Khuyếch đại âm tần sử dụng Transistor lưỡng hạt (BJT). Tác dụng linh kiện : – C1 : Dẫn tín hiệu vào. – C6 : Tụ lọc nguồn chính, giá trị của C6 phụ thuộc vào dòng tải, nói cách khác phụ thuộc vào công suất hoạt động của mạch. Mạch có […]