Các mạch báo động đơn giản

Các mạch báo động đơn giản

Đây là mạch tạo âm thanh đơn giản dùng cho còi báo động cho cảnh sát Mạch được tạo bởi 2 con IC 555 dùng để tạo dao động. Tần số được điều khiển bởi chân 5 của IC. Đầu tiên là IC 1 được làm việc xung quang tần số là 1hz và tụ […]