Mạch inverter 500W dùng transistor đơn giản dễ lắp

Mạch inverter 500W dùng transistor đơn giản dễ lắp

Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 […]