Duyệt theo từ khóa ‘Mach xung so’

[Ebook]Mạch chuyển đổi mã

[Ebook]Mạch chuyển đổi mã

Mã hóa và giải mã là như thế nào? Mã hóa và giải mã không có gì xa lạ và là tất yếu trong đời sống chúng ta. Nó được dùng để dễ nhớ, dễ đặt, dễ làm,…là quy ước chung cũng có thể phổ biến cũng có thể bí mật. Chẳng hạn dùng chữ […]

Mạch đếm đơn giản sử dụng 74LS90+7447

Mạch đếm đơn giản sử dụng 74LS90+7447

Mạch sử dụng chip 74LS90 đây là chíp đếm thông dụng với 2 bộ đếm 5 và 2 tích hợp sẵn trong chip . Từ 2 bộ đếm này kết hợp với bảng trạng thái chúng ta có thể reset bộ đếm trong khoảng từ 0 đến 10 . Kết hợp nhiều chip lại chúng […]

Thiết kế mạch đồng hồ sử dụng các ic số

Thiết kế mạch đồng hồ sử dụng các ic số

Mạch sử dụng các linh kiện sau : + 6 LED 7 đoạn Anot + 6 con giải mã BCD : 74LS47 + 6 con đếm xung 10 : 74LS90 + Một con NE7555, vài con trở 3k9,1k và 1 tụ 104 và 100uF-16V + Mạch nguồn 5V 1) IC giải mã BCD => LED […]