Tìm hiểu Matrix 8×8

Tìm hiểu Matrix 8×8

Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về matrix 8×8 nha ! Đầu tiên là cấu tạo chung : Led matrix 8×8 cấu tạo từ 64 led đơn mắc với nhau thành 8 hàng và 8 cột .Đó là led đớn sắc , còn led đa sắc chia ra thành các loại 3 màu (24 […]