Microphone wireless

Microphone wireless

nguyên lý: * Khối 1 là mạch điện ống nói. * Khối 2 là tầng khuếch đại tăng biên tín hiệu âm thoại. * Khối 3 là tầng dao động RF dùng để tạo ra sóng mang. * Khối 4 là tầng khuếch đại RF dùng để tăng xa tầm phát sóng. * Khối 5 […]