Duyệt theo từ khóa ‘Mosfet’

[Video] Cơ bản về transistor và mosfet

[Video] Cơ bản về transistor và mosfet

Vừa xem vừa luyện tiếng anh luôn :d

Tìm hiểu về Mosfet

Tìm hiểu về Mosfet

1. Giới thiệu về Mosfet Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường mà ta đã biết, Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng […]