USB flash: Nạp lại firmware cho chip điều khiển USBest UT161/168/169

USB flash: Nạp lại firmware cho chip điều khiển USBest UT161/168/169

UT-161/169/168 là IC giao tiếp của hãng USBest. Cách sử dụng như sau 1. Cài đặt chương trình bằng file setup trong thư mục UT161 v20213. Nên cho phép tạo desktop icon để tiện sử dụng 2. Chạy chương trình : – Cắm UFD cần xử lý (UFD dùng UT161/168/169) – Chạy biểu tượng MP […]