Những con bọ xinh xinh từ vi mạch

Những con bọ xinh xinh từ vi mạch

Những con bọ xinh xinh từ vi mạch máy tính Để xem từ bảng vi mạch cũ hỏng, chúng mình sẽ có gì mới nhé! Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: – Bảng vi mạch điện tử cũ – Hàn điện, kìm – Màu vẽ Đến phần hành động này: >:D< Bước 1: – […]