Phần mềm đọc trị số điện trở

Phần mềm đọc trị số điện trở

Đây là công cụ đắc lực cho các bạn sinh viên mới bắt đầu làm quen với LKĐT . Phần mềm giao diện đơn giản k cần cài đặt . Link down : http://www.mediafire.com/?4zmij1o2b956fc6