Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng PT2248 và PT2249

Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng PT2248 và PT2249

I,Tổng quan qua về hệ thống thu phát hồng ngoại. a) Khái niệm tia hồng ngoại. Ánh sáng hồng ngoại (tia hồng ngoại) là ánh sáng không thể nhìn thấy được bằng mắt thường , có bước sóng khoảng từ 0.86μm đến 0.98μm . Tia hồng ngoại có vận tốc truyền bằng vận tốc ánh […]