Quang trở – Ứng dụng của quang trở

Quang trở – Ứng dụng của quang trở

Thông thường, điện trở của quang trở khoảng 1000 000 ohms. Khi chiếu ánh sáng vào, điện trở này giảm xuống rất thấp. Người ta ứng dụng đặc tính này của quang trở để làm ra các mạch phát hiện sáng/tối. Flash bên dưới mô phỏng quá trình cho dòng điện đi qua của Quang […]