Cách làm robot dò đường đơn giản

Cách làm robot dò đường đơn giản

Hướng dẫn cách làm một robot dò đường đơn giản sử dụng Opamp so sánh (đúng hơn là một chiếc xe lần mò theo vạch đen ) * Chuẩn bị: – Linh kiện: – 1 con Opamp loại 8 chân LM393 (2 kênh) hoặc loại 14 chân (4 kênh) LM324. Nếu không có loại LM […]