Mạch trái tim version 1.0

Mạch trái tim version 1.0

Giới thiệu: Sau thời gian tìm hiểu về vi điều khiển , công trình nghiên cứu đầu tiên của mình là lập trình viết các hiệu ứng cho các led đơn ghép thành trái tim .Sau ba ngay viết lách cuối cùng cũng đã thành công với 40 hiệu ứng led khac nhau. Với mạch […]