Tổng hợp các sơ đồ âm ly công suất

Tổng hợp các sơ đồ âm ly công suất

1/ 60W , 8 Ohm Power Amplifier 2/ 20 Watt Class-A Power amp 20 Watt Class-A amp 3/ Single Chip 50W Power Amplifie 4/ 60-100W Hi-Fi Power Amp 5/ 25W Class-A Hi-Fi Power Amp 6/ 500W Subwoofer Amplifier 7/ Class-D Amplifier 8/ TDA7293 Power Amp 9/ Sơ đồ Hi-Fi Preamplifier chất lượng cao