Sử dụng phần mềm KeilC

Sử dụng phần mềm KeilC

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển , hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm KeilC biên dịch ra file .hex như thế nào . Đầu tiên chúng ta khởi động phần mềm KeilC giao diện chính sẽ như sau: […]