Hướng dẫn sử dụng Proteus

Hướng dẫn sử dụng Proteus

Với mục đích giới thiệu ISIS đến người mới bắt đầu sử dụng, nhóm thực hiện đã chọn lọc những mạch điện cơ bản, dể hiểu nhất qua đó nêu bật các tính năng của ISIS. Tài liệu gồm các phần sau – Hướng dẫn cài đặt chương trình. – Giới thiệu tổng quát chương […]