Sửa chữa điện tử thông dụng

Sửa chữa điện tử thông dụng

Nội dung: – Sử dụng các phương tiện trong sửa chữa – Phân tích sơ đồ mạch điện – Kiểm tra và sửa chữa thiết bị hỏng có sơ đồ mạch – Nguyên tắc phục hồi mạch điện tử trên board cụ thể – Kiểm tra và sửa chữa thiết bị hỏng không có sơ […]