Tính toán thiết kế máy biến áp cho mạch nghịch lưu

Tính toán thiết kế máy biến áp cho mạch nghịch lưu

Như mình có đề cập ở những bài trước phần biến áp cho mạch nghịch lưu rất quan trọng nó quyết định rất lớn đến công suất của toàn mạch . Để làm sáng rõ vấn đề này bài hôm nay mình sẽ đưa ra các thông số cách tính toán làm biến áp cho […]