Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào “INVERTING ( – )”:Đảo, “NON-INVERTING (+)”: Thuận và đầu ra ở chân 6. 1. Khuyếch đại với 741 A. Khuyếch đại đảo: Chân 2 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo B. Khuyếch đại không đảo: Chân 3 nối với tín […]