Duyệt theo từ khóa ‘Transistor’

[Video] Cơ bản về transistor và mosfet

[Video] Cơ bản về transistor và mosfet

Vừa xem vừa luyện tiếng anh luôn :d

Tìm hiểu Transistor

Tìm hiểu Transistor

1 – Giới thiệu về Transistor 1.1 – Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn ) Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếughép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược. về […]