EBook-Một số mạch-vi mạch cần cho Robot

EBook-Một số mạch-vi mạch cần cho Robot

Bao gồm – Mạch đếm nhị phân – Bộđếm tín hiệu 1-2 chiều – 555/mạch dao động – Mạch giải mã/phân kênh – Bộ nhớ – Các cổng logic cơ bản 74xxx – Mạch logic tổ hợp – EPROM/SRAM – Cổng LPT Link download: http://www.mediafire.com/?lweu9d5zr3easrd pass: machdientu.tk