Virtual Serial Port Driver 6.9.1.134

Virtual Serial Port Driver 6.9.1.134

Virtual Serial Port Driver (Cổng nối tiếp driver ảo) là một tiện ích nâng cao, mà mô phỏng không giới hạn số lượng RS232 kết nối mạng qua cổng nối tiếp qua cáp ảo modem rỗng bằng cách sử dụng trình điều khiển đặc biệt, có thể được dễ dàng bao gồm trong phần mềm […]