Tìm hiểu Matrix 8×8

Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về matrix 8×8 nha !
Đầu tiên là cấu tạo chung : Led matrix 8×8 cấu tạo từ 64 led đơn mắc với nhau thành 8 hàng và 8 cột .Đó là led đớn sắc , còn led đa sắc chia ra thành các loại 3 màu (24 chân) , 7 màu (32 chân) , nguyên tắc ghép chung các thành từng hàng , các cột là các màu riêng biệt . Chú ý trên thực tế sơ đồ chân led k chia riêng rẽ thành từng hàng và cột mà ghép so le giữa các hàng và cột , cần xác định rõ từng chân trước khi làm mạch thật.

Giờ đến phần lập trình đây:
Nguyên tắc quét giống led 7 thanh , chúng ta sẽ bật tắt từng hàng hoặc cột ,sau đó cấp dữ liệu cho chúng .
Đi vào ví dụ đầu tiên và cũng là dễ nhất hiển thị chữ A lên led matrix .

Ở ví dụ này mình sẽ quét cột mức dữ liệu mức 1 led sáng , mức 0 cho việc quét hàng.

K hiểu sao post code lên web cứ bị sai , các bạn down ví dụ ở phía dưới cho chính xác nha !

"include

Ví dụ này rất dễ , tiếp chúng ta sẽ đến ví dụ khó hơn ghép nối 3 led matrix chạy chữ DT3-K3 là lớp mình học .Các bạn có thể chỉnh sửa code để chạy chữ như ý muốn .


#include"REG51.H"
unsigned int m,n,k,p,x,y;
unsigned char hang[8]={0X80,0X40,0X20,0X10,0X08,0X04,0X02,0X01};
unsigned char cot[69]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE7,
0X00,0X00,0X66,0X7E,0X81,0XC3,0XFF,0X3F,0X3F,0X00,0X00,0X3F,0X3F,
0XFF,0X99,0X3C,0X2C,0X24,0X91,0XFF,0XE7,0XE7,0XE7,0XFF,0X00,0X00,
0XC7,0X93,0X39,0X7C,0XFF,0X99,0X3C,0X2C,0X24,0X91,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i,j;
for(i=0;i<=t;i++) for(j=0;j<=125;j++); } void scan(void) { P3=hang[n]; if(p<=53) P2=cot[p]; if(p>8) P1=cot[p-8];
if(p>16) P0=cot[p-16];
}
void main(void)
{
m=0;
while(1)
{
for(k=1;k<=5;k++) { for(n=0;n<=7;n++) { p=n+m; scan(); delay(2); } } delay(10); m++; if(m==69) m=0; } }

Chúng ta sẽ dùng 595 để quét led xem sao???

#include"reg52.h"
sbit DATA = P3^7;
sbit SCK = P3^6;
sbit LACH = P3^5;
unsigned int n,i,j;
unsigned char mahang[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char macot[8]={0x00,0X7f,0Xff,0X88,0X88,0Xff,0X7f,0X00};
//////////////////////////////
void delay(unsigned int ms)
{
for(i=0;i

Giờ sử dụng nhiều led matrix thì sao nhỉ??
Các bạn xem video mình thực hiện nha !

Download các file trong bài : http://www.mediafire.com/?bfu1k207w7e2wg6

Từ khóa: ·
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb