Tutorial OrCAD – Phần I: Capture

Bài viết trích dẫn từ website : payitforward.edu.vn hi vọng sẽ giúp các bạn trong quá trình học orcad .

Bài 1: Giới thiệu Capture.

– Làm quen với Capture

– Tạo project mới

– Thêm trang (page) vào bản vẽ + thay đổi kích thức trang vẽ

Bài 2: Các thao tác cơ bản trong CAPTURE

– Add thư viện

– Các thao tác với linh kiện: Phím tắt lấy linh kiện: P (Place Part); Phím tắt xoay và lật linh kiện: R & H; Cách đổi tên/giá trị linh kiện; Copy-Paste …

– Nối dây. Phím tắt: W (Place Wire)

– Phím tắt: Zoom In, Zoom Out: I & O

– Đặt các kí hiệu GND và nguồn VCC cho mạch.

– Đặt tên cho đường dây (net): Place Net alias. Phím tắt: N

– Giới thiệu công cụ chú thích và vẽ hình

Bài 3:Tạo thư viện và linh kiện mới trong Capture

Bài 4: Ví dụ vẽ schematic mạch nguồn 5V- 3.3V

3.3V

Thực hành với ví dụ vẽ mạch nguồn 5V – 3.3 VDC cấp nguồn cho các loại Vi điều khiển và cảm biến thông dụng.

Các linh kiện sử dụng:

+ IC ổn áp 7805, L1117 3.3V

+ Cầu diode

+ Các loại trở, tụ hoá, tụ gốm, LED, …

+ Domino, header

Phần 1:

Phần 2: (tiếp theo)

Bài 5:
Thêm chú thích vào bản vẽ schematic

– Place text.

– Vẽ hình, đường bao.

Bài 6:
Tạo file Netlist

– Kiểm tra lỗi thiết kế Design Rule Check (DRC)

– Tạo file Netlist: *.MNL

– Chức năng Run ECO to Layout: update từ file capture sang layout

Download: Thư viện footprint payitforward_footprint.LLB
(updated 27.03.2011)

 

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb