Vi mạch (IC 741) thuật toán 741 – Op-Amp

Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào “INVERTING ( – )”:Đảo, “NON-INVERTING (+)”: Thuận và đầu ra ở chân 6.

1. Khuyếch đại với 741

A. Khuyếch đại đảo: Chân 2 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo

B. Khuyếch đại không đảo: Chân 3 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra không đảo

Để 741 hoạt động được, cần phải lắp thêm 2 điện trở R1, R2 vào mạch như sơ đồ ở hình dưới

2. Tính hệ số khuyếch đại của mạch dùng vi mạch 741
Khuyếch đại đảo

Hệ số khuyếch đại (AV) = -R2 / R1

Ví dụ: Nếu R2 = 100 Kohm, R1 = 10 kohm, hệ số khuyếch đại của mạch:

-100 / 10 = -10 (AV)

Nếu điện áp đầu vào là 0.5v thì điện áp đầu ra

0.5v X -10 = -5v

Khuyếch đại không đảo

Hệ số khuyếch đại(AV) = 1+(R2 / R1)

Ví dụ: Nếu R2 = 1000 kohm, R1 = 100 kilo-ohm, hệ số khuyếch đại của mạch:

1+ (1000/100) = 1 + 10

Hệ số khuyếch đại (AV) = 11

Nếu tín hiệu đầu vào là 0.5V thì tín hiệu đầu ra

0.5 X 11 = 5.5v

Từ khóa: ·
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb