Video hướng dẫn tạo một project mới trong MPLAB IDE

Lưu ý:

– Cần chọn đúng tên trình dịch (Toolsuite) dùng để biên dịch code (ví dụ HITECH)

– Chọn đúng tên chip sử dụng (PIC16F887)

– Phải tạo folder để chứa tất cả các file trong project.

– File source code có tên mở rộng là *.c, thường đặt tên file này là main.c[/size]

Video:

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb