[Video] TUT PIC PIC16F887 – Tìm hiểu TIMER0

Tut video này sử dụng :
Trình biên dịch Hi-Tech C for PIC
Chip sử dụng trong TUT: PIC16F887

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3: Phân tích ví dụ Timer0

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb